วันอังคารที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 2


ไม่ใช่พระ แต่อาศัยผ้าเหลือง
         พระและก็คือคน ซึ่งมีอารมณ์ รัก โลภ โกรธ หลง ได้เช่นกัน พระที่ไม่ดีกระทำผิดวินัยสงฆ์ และสีกาที่เข้าไปพัวพันกับพระสงฆ์ ก็จะต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย สำหรับเรื่องพระสงฆ์ที่ดีก็มีมากมาย น่าเลี่อมใส น่ากราบไหว้บูชา แต่ก็มีบางคนเข้ามาในวงการสงฆ์แล้วทำให้เกิดความเสื่อมเสียต่อศาสนา ไม่ว่าจะเป็นการทำผิดศีล มั่วสีกา ดื่มของมึนเมา เป็นตุ๊ด เป็นแต๋ว เดินห้าง ช้อปปิ้ง กินอาหารปิ้งย่างกับสีกา ไปไหนมาไหนกับสีกายามวิกาล แต่ก่อนในวัดมักจะปรากฎข่าวกับแม่ชีซะมากกว่า แต่ปัจจุบันไม่ใช่เสียแล้ว ลามปามออกมานอกวัดเรื่องที่สื่อมวลชนลงข่าว พระมั่วสีกา ทั้งตำรวจและชาวบ้านจับกุมได้คาหนังคาเขา ปรากฎรูปภาพถ่ายไม่เหมาะสมอยู่ถมไป จึงโทษทั้งพระที่ไม่ดีและสีกาที่เลว เพราะสีกาก็รู้อยู่ว่าคู่นอน คือพระที่ต้องเคารพกราบไหว้ แต่ก็ยังเต็มใจมีความสัมพันธ์ทางเพศด้วยเช่นกัน
         สาเหตุ จากตัวบุคคลภายใน คือ ตัวพระเองที่มาบวชยังไม่สามารถตัดกิเลสตัญหาได้ ไม่เคร่งครัดในศาสนา มาบวชเรียนโดยอาศัยผ้าเหลืองในขณะที่ยังไม่ได้สนใจในพระธรรมคำสอนอย่างจริงจัง ส่วนสาเหตุจากภายนอก มาจากการแต่งกายของคนที่มาเข้าวัดไม่ถูกกาละเทศะ อันก่อให้เกิดการยั่วยุทางเพศได้
         แนวทางการแก้ไข คนที่จะมาบวชเป็นพระ ต้องมีความพร้อมให้มาก สามารถตัดกิเลสตัญหาได้ และมีความตั้งมั่นในการศึกษาข้อปฏิบัติของพระธรรมคำสอน และการแต่งกายของผู้ที่จะมาเข้าวัดเอง จะต้องมีการแต่งกายให้เหมาะสม ถูกต้องตามกาละเทศะ หรืออาจจะมีการกำหนดการแต่งกายในการเข้าวัดไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อใช้เป็นหลักปฏิบัติทั่วกัน และสามัญชนคนธรรมดาอย่างเรา ก็ควรช่วยกันเป็นหูเป็นตา เพื่อมิให้มีผู้อื่นมาแอบอ้างใช้ผ้าเหลือไปในทางที่ไม่ดีอีกเช่นเคย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น